Solarni Paneli 30W/12V

Dimenzije 67X35cm

Solarno napajanje energijom

Solarna energija je zasigurno savršen izvor energije. Poklonjena iz prirode ona je pouzdana, neiscrpna i nadasve besplatna. Naša je zadaća da joj omogućimo pravilan put k nama, a kako to radimo slijedi u nastavku…

Ako električnu energiju dobivamo direktnom pretvorbom energije sunčeva zračenja tada govorimo o solarnoj fotonaponskoj (FN) energiji. Sunčeva FN energija ubraja se u obnovljive izvore energije.

Utjecaj na okoliš

Sam rad FN solarnih ćelija praktički ne opterećuje okoliš. Pri radu FN ćelija ne proizvode se staklenički plinovi. Da se električna energija nije proizvela u fotonaponskim ćelijama, morala bi se proizvesti iz nekog od konvencionalnog izvora električne energije (npr. u termoelektrani) koja pritom proizvodi stakleničke plinove. Zbog toga FN solarni izvori električne energije imaju pozitivan utjecaj na okoliš, a njihovom upotrebom smanjuju se emisije stakleničkih plinova.

Primjena

Primjena FN solarnih panela danas je dosta raširena i postaje sve raširenija. Također se koriste za proizvodnju električne energije u solarnim elektranama.Fotonaponski sustave dijelimo na sustave spojene na elektroenergetsku mrežu ,grdje se proizvedena električna energija šalje u elektrodistribucijski sustav dakle prodaje, i na sustave koji su neovisni odnosno gdje se proizvedena električna energija koristi za vlastite potrebe.

Cijena:

395,00 kn