Šišarka pelet

1 vreća/15kg

Pelet tvornice Šišarka smatra se najkvalitetnijim peletom na našem tržištu

Karakteristike:
PC vrijednost – 5.4kW/kg
Diametar – 6 mm
vlaga – ispod 8%
ostatak pepela nakon gorenja – ispod 0,6%

Peleti su biogorivo koje se koristi za dobivanje toplinske energije. PeletI su stisnuta piljevina, odnosno komprimirana vlakna drveta s vrlo malom količinom vode (cca 8%)

Usporedba peleta i fosilnih goriva, te njihova isplativost:

2 kg peleta = 1 litra lož ulja
1,85 kg peleta = 1m3 zemnog plina
650 kg peleta zauzima 1m3 prostora
3m3 peleta = 1000 litara lož ulja
Potrošnja 1kg/h peleta = 5kW snage

Peleti spadaju u obnovljive izvore energije što znači da su ekološki vrlo prihvatljivo gorivo. U kontrastu s gorivima baziranim na petroleju, peleti ne sadrže supstance koje su toksične za ljude ili okoliš. Ne sadrže sumpor, klor, formaldehid, teške metale i druge spojeve štetne po zdravlje. Peleti su gorivo budućnosti.

Grijanje na pelete daje vašem domu prirodni ugođaj. Cijena peleta ne ovisi o cijeni plina i nafte, te povećanje cijene nafte i plina na svjetskom tržištu neće utjecati na povećanje cijene peleta. Peleti proizvod iz lokalnih resursa, naših šuma i proizvode se u Hrvatskoj.

Drveni pelet je proizveden iz prešanog usitnjenog drveta ili piljevine, valjkastog je oblika promjera od 6-8 mm i duljine od 10 do 30 mm. Drveni peleti proizvode se pod izrazito visokim pritiskom, pod visokim pritiskom podiže se temperatura drveta i stvara se prirodno “ljepilo” te peleti uspjevaju zadržati oblik valjka i nakon što se ohlade. Kompaktnost peleta je vidljiva i prilikom transporta gdje se pojavljuje tek oko 0,5% drvne prašine.
Rabe se u pećima za grijanje stambenih objekata ili za proizvodnju električne energije kao zamjena za ugljen.

Prema toplinskim vrijednostima 2 kg drvnog peleta zamjenjuje cca 1 litru ulja za loženje ili 1.85kg peleta zamjenjuje 1m3 prirodnog plina.

Peleti su CO2-neutralni. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije i kod izgaranja pelet ne proizvodi stakleničke plinove kao izvor topline, te se smatra jednim od rijetkih apsolutno prirodnih, sigurnih i zdravih energenata.
Kao i ostala drvna biomasa, peleti znatno manje onečišćuju zrak i okoliš jer imaju manje od dozvoljenih graničnih vrijednosti emisija CO, NOx i prašine.

Analiza peleta “Šišarka”

Analisi sisarka

Cijena:

28,00 kn