Pumpna grupa sa elektronikom komplet

 • Solarna pumpna grupa
 • 1. Crpka (Wilo ili Grundfoss DN 25), ugradbena
  visina 180 mm, razvodna kutija, priključni kabel
  2 m
  2. 2 tropute kuglaste slavine s ručno podesivom
  gravitacijskom kočnicom (nepovratni ventil) u
  povratnom toku
  3. 2 termometra 20 – 150°C, s blendom crvene
  odnosno plave boje kao oznaka za polazni odn.
  povratni tok
  4. sigurnosna grupa 6 bara i manometar 0-10 bara
  s TÜV-certifikatom
  5. slavina za punjenje, pražnjenje i ispiranje s
  ograničavačem protoka i skalom za pokazivanje
  protoka (3-13 l/min)
  6. EPP izolacija protupožarne klase B1
  7. priključak za ekspanzijsku posudu
  8. permanentni odzračnik s odzračnim vijkom
  9. slavina za punjenje i ispiranje

Pumpne grupe isporučuju se sa ili bez crpke, s izolacijom i kompletnim priborom za
montažu na zid, predmontirane, zabrtvljene i otisnute u završnoj kontroli

Cijena:

2.487,00 kn