Pretvarač 1500W/3000W modificirani sinus

Pretvarači
Pretvarači, kao što naziv i govori, pretvaraju istosmjernu struju u izmjeničnu, a ujedno i mijenjaju napon.Drugim riječima, to su strujni adapteri. Omogućuju da se na električne sustave, bazirane na bateriji kao izvoru energije, priključe bilo koji kućanski aparati putem kućnih električnih instalacija. Postoje slučajevi i uređaji koje će zadovoljiti istosmjerni izvor električne energije, ali u najvećem broju slučajeva koristimo uređaje za koje je potrebna izmjenična struja pa tako i pretvarač putem kojeg do nje i dolazimo. Pretvarači svoju upotrebu nalaze u stambenim zgradama i kućama, kamp-kućicama, brodovima i u bilo kojem drugom slučaju kada je potrebno osigurati izvor izmjenične struje iz istosmjernog.

Cijena:

950,00 kn