Gel akumulator OpzV 2V 600Ah

SPECIFIKACIJA:
• VRLA AGM: vijek trajanja 7-10 godina
• VRLA GEL: vijek trajanja 12 godina
• VRLA GEL 2: vijek trajanja 20 godina

AGM raspon ima vrlo nizak unutarnji otpor
što ih čini pogodnim za aplikacije sa visokim pražnjenjem struje kao što su pretvarači i sl.
Raspon GEL modela nudi najbolji dubinski ciklus pražnjenja i time pogoduje dužem
vijeku trajanja.

Korištenjem visoke čistoće materijala osigurava
se da obje GEL i AGM baterije imaju osobito nizak prag samopražnjenja tako da se neće
isprazniti tijekom dugog perioda bez punjenja.

Cijena:

1.350,00 kn